One Planet Programme & Contracts Manager / Rheolwr Rhaglen Un Blaned a Chontractau - Tenders Global

One Planet Programme & Contracts Manager / Rheolwr Rhaglen Un Blaned a Chontractau

  • Contract
  • Cardiff
  • Posted 2 weeks ago

Cardiff Council

tendersglobal.net

One Planet Programme & Contracts Manager

Reference number: PLA00378
Closing date: 19/06/2024
Salary Range: Grade 10 – £45,441 – £48,474

You will lead the co-ordination and programme management of the One Planet Cardiff Strategy.
Your role will be vital to monitoring, supporting and understanding the broad range of projects
and actions being delivered as part of the One Planet Cardiff strategy. You will also take on
responsibility for the successful delivery of some specific projects and contracts relate to
the strategy.

You will be an experienced programme manager with a good understanding of, and passion for,
delivering Net Zero. You should have good contract management experience and excellent
communication skills with an aptitude for getting behind the data to challenge assumptions. You
will need to be a climate change advocate with the ability engage with a range of stakeholders
including senior leaders and service area managers.


Rheolwr Rhaglen Un Blaned a Chontractau

Cyfeirnod: PLA00378
Dyddiad cau: 19/06/2024
Ystod Cyflog: Gradd 10 – £45,441 – £48,474

Byddwch yn arwain ar gydlynu a rheoli rhaglenni’r Strategaeth Caerdydd Un Blaned. Bydd eich rôl
yn hanfodol i fonitro, cefnogi a deall yr ystod eang o brosiectau a chamau gweithredu sy’n cael
eu cyflawni fel rhan o’r strategaeth Caerdydd Un Blaned. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gyflawni
rhai prosiectau a chontractau penodol sy’n ymwneud â’r strategaeth yn llwyddiannus.

Byddwch yn rheolwr rhaglenni profiadol gyda dealltwriaeth dda o gyflawni cynlluniau Sero-Net ac
yn frwd dros hynny. Dylech gael profiad da o reoli contractau a sgiliau cyfathrebu rhagorol
gyda dawn i ddadansoddi data i herio rhagdybiaethau. Bydd angen i chi fod yn eiriolwr newid
hinsawdd gyda’r gallu i ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid, gan gynnwys uwch arweinwyr a
rheolwyr gwasanaethau.

Find out more & apply

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (unjobstenders.net) you saw this internship posting.

Job Location